Ocena brak

Outsourcing

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Outsourcing jest interesującą koncepcją zarządzania, która pojawiła się w latach osiemdziesiątych, ale tak naprawdę była już znana wcześniej. Pojęcie outsourcingu wywodzi się z połączenia dwóch słów angielskich: outside – zewnętrzny, zewnątrz, od zewnątrz i resourcezasoby , zapasy, środki, możliwości. Zastosowanie tej koncepcji zarządzania łączy się z nowym spojrzeniem na funkcję zaopatrzenia, a także na działalność usługową prowadzoną w przedsiębiorstwie. Tę ostatnią coraz częściej powierza się specjalistycznym firmom.

 

Outsourcing jest to długoterminowa współpraca między dwiema firmami, której celem jest osiągnięcie określonych wyników. Polega ona na wyniesieniu wykonywania pewnych czynności na zewnątrz, zlecając ich wykonanie innej firmie.

Początkowo outsourcing obejmował swoim zakresem tylko czynności będące pomocniczymi dla firmy, np. sprzątanie, masowa wysyłka korespondencji. W chwili obecnej coraz więcej istotnych dla firmy czynności wykonywanych jest przez firmy zewnętrzne.

Podobne prace

Do góry