Ocena brak

Outsourcing

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Outsourcing oznacza wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, jest definiowane również jako wydzielenie ze struktury organizacyjnej danego podmiotu określonej funkcji i przekazanie jej zewnętrznej jednostce gospodarczej. Istota outsourcingu tkwi w skoncentrowaniu się danego podmiotu gospodarczego na działalności o charakterze zasadniczym przy jednoczesnym nawiązaniu długotrwałej i stałej współpracy partnerskiej między firmami, dostarczającymi produkty i usługi wcześniej wytwarzane we własnym zakresie. Prowadzi to do zmiany struktury organizacyjnej podmiotu gospodarczego wykorzystującego outsourcing, polegającej najczęściej na zmniejszeniu liczby komórek i stanowisk organizacyjnych oraz zmniejszeniu liczby szczebli zarządzania. Na ogół ograniczeniu ulega liczba zatrudnionych w organizacji.

Zastosowanie outsourcingu było skutkiem nowego spojrzenia na funkcje zaopatrzenia oraz działalność usługową prowadzoną w przedsiębiorstwie, jako na mogące być wykonywane poza firmą, która może dzięki temu skoncentrować się na swoich kluczowych obszarach działania. Nowe ujęcie funkcji zaopatrzenia, oznacza rezygnacje z produkcji niektórych części i komponentów przy pozostawieniu produkcji najważniejszej. Te, z których zrezygnowano, zostaną dostarczone przez firmy dostawcze- partnerskie. Nowy model w zakresie usług zakłada możliwość rezygnacji z tych elementów, które nie maja istotnego znaczenia dla firmy, mogą być świadczone przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Chodzi tu o takie usługi jak: przetwarzanie informacji, ochrona firmy, zbiorowe żywienie, utrzymywanie w stanie używalności maszyn i urządzeń (usługi remontowe), sprzedaż, utrzymywanie czystości, a nawet księgowanie.

Podobne prace

Do góry