Ocena brak

Otwór kulszowy większy

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

Otwór kulszowy większy (foramen ischiadicum majus) ograniczony, jak wiemy , od góry wcięciem kulszowym większym, od dołu więzadłem krzyżowo-kolcowym służy do przejścia m. gruszkowa tego (m. piriformis), który go dzieli na dwie części, górną i dolną, na otwór nadgruszkowaty i podgruszkowaty (foramen supra — et infrapirifarme). Przez otwór górny przechodzą naczynia pośladkowe górne i nerw tej samej nazwy; przez otwór dolny naczynia pośladkowe dolne i pozostałe gałęzie splotu krzyżowego: n. pośladkowy dolny, n. skórny tylny uda oraz n. kulszowy, jak również nerw sromowy i naczynia sromowe wewnętrzne. Obie części otworu kulszowego większego przenikają przez ścianę boczną jamy miednicy i tworzą połączenie z okolicą pośladkową.

Podobne prace

Do góry