Ocena brak

Otrzewna w miednicy

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Blaszka ścienna otrzewnej ku dołowi przekracza kresę graniczną i schodzi do miednicy małej. Otrzewna powleka tu szczyt i powierzchnię tylną pęcherza moczowego, który przylega do spojenia kości łonowych; u mężczyzn powleka ona poza tym wierzchołki pęcherzyków nasiennych, a następnie przerzuca się na powierzchnię przednią odbytnicy, która przylega do kości krzyżowej. Zagłębienie między pęcherzem a odbytnicą nazywamy u mężczyzn zagłębieniem odbytnicza-pęcherzowym (excavatio rectovesicalis). W stanie wypełnienia pęcherz moczowy unosi się powyżej spojenia łonowego i pociąga za sobą otrzewną. Opróżniający się pęcherz opada wraz 7. otrzewną do tyłu od spojenia kości łonowych; na górnej powierzchni pęcherza otrzewna wytwarza większy, poprzecznie biegnący fałd pęcherzowy poprzeczny (plica vesicalis transversa).

W miednicy kobiecej między pęcherzem a odbytnicą leży macica. Macica jest w znacznym stopniu powleczona otrzewną i dzieli zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe na bardziej płytkie przednie zagłębienie pęcherzowo-maciczne (excavatio vesicouterina) i tylne, głębsze zagłębienie odbyt-n i czo-maciczne (excavatio rectouterina s. Douglasi). To ostatnie sięga ku idolowi aż na górną część tylnej ściany pochwy (fornix vaginae), a bocznie ps obu stron jest ograniczone fałdami odby t ni czo -macicznym i (plicae rectouteńnae). Mięśniówka macicy jest ściśle zrośnięta z otrzewną, omaciczc iperimelnum). Z brzegów bocznych macicy do ściany miednicy małej biegnie obustronnie fałd otrzewnej; jest on ustawiony poprzecznie i nosi nazwę kięzadła szerokiego macicy (ligamentum fatum uteri). Część górna tego księzadła, cieńsza, obejmuje jajowód tworząc krezkę jajowodu (meso-\alpinx); część dolna, grubsza nosi nazwę krezki macicy (mesometńum). P tylnej ściany więzadła szerokiego odchodzi mały fałd wtórny, krezka lajnika (mesovarium) obejmująca jajnik. Z jajnika biegnie pionowo ku górze Ho ściany miednicy jeszcze jeden fałd, który krzyżuje się z naczyniami biopuje kilka fałdów i zagłębień,  w związku z przepuklinami pachwinowymi. Ku górze od pępka do wątroby kieruje się więzadło obłe wątroby. Ku dołowi biegną rozbieżnie: 1) fałd pępkowy pośrodkowy, 2) fałdy pępkowe boczne i 3) fałdy nabrzuszne.

Miedzy nimi symetrycznie położone leżą: i) dołek nadpęcherzowy, 2) dołek pachwinowy przyśrodkowy i 3) dołek pachwinowy boczny.

Podobne prace

Do góry