Ocena brak

Otoczenie wewnętrzne

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Tworzą warunki i siły wewnątrz organizacji. Podstawowymi elementami tego otoczenia są: zarząd, pracownicy i kultura organizacyjna.

Wyróżnienie otoczenia wewnętrznego wydaje się dość kontrowersyjne. Samo pojęcie „otoczenia" oznacza coś, co znajduje się na zewnątrz, znajduje się dookoła, otacza, a więc trudno, aby było wewnątrz. Z kolei wymienione elementy tego otoczenia stanowią zasoby firmy (materialne i niematerialne), a więc tym samym tkwią wewnątrz organizacji.

Najczęściej stosowany jest podział otoczenia dla potrzeb analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Otoczenie dzieli się na:

  • otoczenie dalsze, w którym wyróżnia się najczęściej takie segmenty jak otoczenie ekonomiczne, polityczno-prawne, techniczno-technologiczne, społeczne, demograficzne,

  • oraz otoczenie bliższe, zwane często otoczeniem konkurencyjnym obejmujące konkurentów aktualnych i potencjalnych, dostawców i odbiorców.

Podobne prace

Do góry