Ocena brak

Otoczenie technologiczne

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Powyższe otoczenie stanowią technologie dostępne obecnie i w przyszłości oraz organizacje je tworzące i sprzedające. Analiza technologicznych warunków otoczenia dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw przemysłowych. Badaniu podlegać może cykl życia techno­logii, który w drugiej połowie XX wieku ulegał systematycznie skracaniu, w tym okres trwający od stworzenia wynalazku (inwencji) do wprowadzenia go do produkcji i na rynek (innowacja). W dziedzinie procesów produkcyjnych analiza dotyczy zmian tech­niki wytwarzania, tendencji w mechanizacji i automatyzacji, jak również procesów pomiarów i kontroli.

Postęp w technice i technologiach jest czynnikiem bardzo silnie kształtującym otoczenie, społeczeństwo, zachowania ludzkie. Nowe wynalazki wypierają często star­sze osiągnięcia. Chcąc budować skuteczną strategię działania przedsiębiorstwa po­winny bardzo wnikliwie analizować te zmiany, przekształcać produkty, kształtować i wychodzić na przeciw nowym potrzebom.

Tempo zmian technologicznych uległo znacznemu przyspieszeniu w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Wielkie międzynarodowe koncerny prowadzą intensywne badania nad coraz nowszymi pomysłami, łożąc na ten cel ogromne kapitały. Czas po­między powstaniem nowego produktu a wprowadzeniem go na rynek, jak również po­między wprowadzeniem w życie a szczytem produkcji staje się coraz krótszy. Koszty badań są także coraz wyższe ze względu na surowe przepisy prawa zapobiegające wy­twarzaniu produktów potencjalnie szkodliwych. Przepisy te powodują także wydłużenie procesu rejestracji np. leków, produktów spożywczych, chemii użytkowej itp. Zbyt re­strykcyjna polityka państwa w zakresie kontroli technologii niesie ryzyko przenoszenia laboratoriów do krajów o swobodniejszych przepisach.

Podobne prace

Do góry