Ocena brak

Otoczenie międzynarodowe

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Wiąże się ono ściśle z polityką gospodarczą innych państw, które stanowią po­tencjalne rynki zbytu dla rodzimych przedsiębiorstw. Zauważalny silny „trend deregu­lacji” polegający na stopniowym znoszeniu barier ekonomicznych, prawnych, ceł, za­kazów, kontyngentów dotyczy zamkniętych bloków gospodarczych (Unia Europejska, NAFTA, LAFTA), pomiędzy którymi istnieje natężona walka konkurencyjna charakte­ryzująca się znacznym protekcjonizmem. Odpowiedzią dużych firm było wdrożenie strategii globalizacji pozwalającej na ominięcie rządowych barier.

Podobne prace

Do góry