Ocena brak

OTOCZENIE KONSUMENTA

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Zespół czynników i warunków bezpośrednio lub pośrednio wpływających na
zachowania i decyzje —> konsumenta. O. bliższe, czyli oferta dóbr i usług,
infrastruktura konsumpcji w miejscu zamieszkania oraz oferta pracy przynoszącej
dochód, wywiera wpływ bezpośredni. O. dalsze, tj. instytucje i normy prawne,
finansowe, podatkowe, ekologiczne, a także polityczne, społeczne, kulturalne
w skali kraju, wpływa pośrednio na zachowania i decyzje konsumentów. Część
warunków politycznych, społecznych i kulturalnych ma charakter międzynarodo-
wy. Jest to ważny czynnik dalszego o.k.

 

Podobne prace

Do góry