Ocena brak

Otoczenie konkurencyjne

Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011

Konkurencja jest walką, o zdobycie i pozyskiwanie nabywców, a także dostawców, prowadzoną metodami właściwymi dla koncepcji marketingowej (w przeciwnym przypadku jest konkurencją nieuczciwą i powinna być wyeliminowana z rynku). Wygrywa te przedsiębiorstwo, które lepiej rozpozna potrzeby nabywców i zap-roponuje najbardziej atrakcyjną kompozycję marketingu mix.

 Dzięki temu osiągaprzewagę konkurencyjną, co pozwala jej realizować założone cele. Działając w konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwo powinno znać zarówno swoich podstawowych konkurentów, jaki główne czynniki, które określają natężenie konkurencji". W najszerszym rozumieniu konkurentami firmy są wszystkie przedsiębiorst-wa obsługujące tę samą grupę nabywców.

Właściwe otoczenie konkurencyjne składa się z trzech podstawowych grupkonkurentów:

  • konkurenci bezpośredni,

  • sprzedawcy substytutów,

  • konkurenci potencjalni.

 

Cechą otoczenia konkurencyjnego jest to, że między jego elementami a przed-siębiorstwem zachodzi sprzężenie zwrotne, podmioty otoczenia konkurencyjnegooddzialywująna przedsiębiorstwo, ale też przedsiębiorstwo ma możliwość aktywnego reagowania na te bodźce.

Wzajemne stosunki mają zatem charakter gry ekonomicznej, mogą być przez kierownictwo przedsiębiorstwa nie tylko badane i przewidywane, lecz także kształtowane. Możliwość oddziaływania przedsiębiorstwana otoczenie konkurencyjne jest zróżnicowane i zależy od jego pozycji konkuren-cyjnej. Zależy także od strategii jakie przyjęło przedsiębiorstwo

Podobne prace

Do góry