Ocena brak

Otchłań

Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012

Przypuszczalne miejsce pobytu dzieci nie ochrzczonych, które wprawdzie zmarły w grzechu pierworodnym, ale nie zaciągnęły jeszcze osobistej winy (“limbus puerorum”, czyli “otchłań przeznaczona dla dzieci”).

Dusze ludzi sprawiedliwych, którzy zmarli przed narodzeniem Chrystusa, znajdowały się w “limbus patrum", czyli w “otchłani przeznaczonej dla ojców”, gdzie czekali na Jego przyjście. Zazwyczaj teologowie byli zdania, że w otchłani nie ma żadnych kar, lecz naturalne szczęście, które jednak daleko odbiega od pełni błogosławionego szczęścia wizji uszczęśliwiającej.

Zob. grzech pierworodny, wizja uszczęśliwiająca, zstąpienie do piekieł, życie pozagrobowe.

Podobne prace

Do góry