Ocena brak

Oświecenie i ideologia rewolucji francuskiej wobec religii

Autor /Abbon Dodano /30.04.2012

 

1789 r. – rewolucja francuska odsuwa na bok, stany generalne przemienione w Zgromadzenie Narodowe, duch mieszczański i laicki

konstytucja cywilna duchowieństwa poddaje duchowieństwo rządom ludu, deklaracja Praw Człowieka i Obywatela wprowadziła wolność sumienia

konflikt Francji z w czasach jakobinów

w międzyczasie próby utworzenia jakichś zeświedczonych odpowiedników Kościoła, np. kult najwyższej istoty(Robespier) religia rozumu i natury, teofilantropizm, religia społeczna (ruso)

1801 – konkordat Francja – Rzym; zdano sobie sprawę ze stabilizującej roli Kościoła i jego przeydatności I konsul otrzymuje prawa dawnego króla, czyli może mianowac bpów, etc.zmniejszopno tez liczbę diecezji

1802 artykuły organiczne – przywrócenie artykułów galikańskich, ogrniczenie włzy papieskiej

1804 Napoleon się koronuje i Józefinę

1809 – wcielenie Pańswa Kościelnego do Rzymu

J.J.Rousseau

Podobne prace

Do góry