Ocena brak

Oświadczenie woli

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Oświadczenie woli (art. 60 Kc) to każde dowolne zachowanie podmiotu, który musi w sposób

dostateczny ujawnić wolę dla wywołania skutków prawnych. Oświadczenie woli możemy

podzielić na:

oświadczenia, które mają adresatów i nie mają adresatów

oświadczenia woli wyraźne, czyli takie gdzie samo oświadczenie woli

określa skutki prawne

oświadczenie woli dorozumiane na podstawie kontekstu sytuacyjnego

dowiadujemy się o oświadczeniu woli – per facta concludentia

Ze składaniem oświadczeń woli wiążą się 2 kwestie:

1) terminy złożenia oświadczenia woli (art. 61KC) – w momencie kiedy podmiot zachowuje

się w określony sposób często jednak korzysta ze środków komunikacji na odległość np. list,

internet. TEORIA DORĘCZENIA. Teoria (w prawie polskim) doręczenia mówi, że

oświadczenie woli, które ma adresata i jest składane za pomocą środka na odległość, to uważa

się, że oświadczenie zostało złożone w momencie, kiedy adresat ma możliwość zapoznania

się z jego treścią.

2) sposób złożenia oświadczenia woli – nie składamy oświadczenia woli poprzez bierne

zachowanie (wyjątki – w pewnych sytuacjach poprzez milczenie) możemy zawrzeć

oświadczenie woli pod warunkami:

1. warunekprzedsiębiorca musi otrzymać ofertę umowy

2. warunek – ta oferta pochodzi od podmiotu, który pozostaje w stałym

stosunku związanym z tą działalnością gospodarczą

3. warunek – oferta musi dotyczyć tejże prowadzonej działalności

gospodarczej.

Jeżeli te 3 warunki są spełnione, to brak odpowiedzi na ofertę uważa się za jej akceptację,

przyjęcie oferty

Podobne prace

Do góry