Ocena brak

Oswar Spengler

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Konserwatysta, reprezentant pewnej atmosfery duchowej w Niemczech lat 20tych. Jego koncepcje są wyrazem skrajnego pesymizmu. Wyraziciel biologizmu (przenoszenie pewnych zasad z natury do humanistyki). Typowy wyraziciel idei niemieckiej. Jego koncepcja z punktu widzenia metodologii określa się jako naturalizm. Gloryfikuje brutalną siłę, uznaje siłę jako motyw postępu. Zwolennik ewolucjonizmu o charakterze darwinowskim, historię traktował w sposób morfologiczny (w historii tkwią pewne immanentne elementy które są częścią składową ludzkich dziejów nie ma jednej uniwersalnej kultury, mamy wielość kultur nie mających ze sobą związków. Mówił o 8 wielkich kulturach.

Każda kultura jest zamknięta w sobie. Każda kultura jak roślina wyrasta na glebie. Kultura przechodzi fazy rozwoju, tempo wzrostu i intensywność uzależniona jest od gleby z której wyrasta. Według niego w X w. rodzi się kultura zachodu i nazywa ją kulturą faustyczną (opartej na życiu chwilą, hedonizmie). Kultura wschodu → kultura magiczna. Kultura zachodu upada i zaczyna się moment cywilizacji. Wcześniej człowiek współgrał z przyrodą, żył zgodnie z życiem biologicznym. Współczesny człowiek odszedł od metafizyki, od religii i nie ma potrzeb duchowych. Ostatnim wielkim reprezentantem metafizyki był Kant. Świat współczesny ulega zepsuciu moralnemu, zanika granica między dobrem a złem. „człowiek i technika” - wskazuje że człowiek to istota drapieżna, prawo ludzkie to zawsze prawa silniejsze. Państwo jest instytucją przymusową.

Państwo jest zewnętrznym porządkiem panującego, porządek ów kształtuje się historycznie, historia natomiast jest historią wojen. Zagorzały przeciwnik demokracji parlamentarnej. Po przejęciu władzy przez Hitlera, uznał że w Niemczech powstała nowa epoka, że pojawi się walka klas. Przynależność rasowa to przynależność duchowa, są klasy wyższe i niższe (wynika to z różnorodności ras). Wg niego Rosjanie nigdy nic nowego nie stworzyli, bardzo często powracał do ideałów średniowiecza tam poszukiwał ideałów społeczeństwa (tradycyjnie zhierarchizowane społeczeństwo). Średniowiecze jest bardziej uduchowione w przeciwieństwie do współczesności która jest racjonalna. Współczesne społeczeństwo uległo przerwaniu więzi (rodzina, stan zastępowe np. przez partie polityczne).

Twierdzi, że zwycięży socjalizm zorganizowany przez Niemców (socjalizm, który stworzy byt tylko dla pewnej elity). Polityka musi być związana z filozofią. Współczesa polityka skoncentrowała się na socjotechnice (winny tu liberalizm). Nie ma dyskursu politycznego jest tylko walka partyjna. Społeczeństwo masowe – które wybiera tego który musi się bardziej spodobać. Uważa, że należy przeprowadzić rewolucję konserwatywną.

Podobne prace

Do góry