Ocena brak

Ostatnie lata panowania Jana III Sobieskiego

Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012

 

Lata po odsieczy wiedeńskiej przyniosły kolejne rozstrzygnięcie polityczne dotyczące działań przeciw Turcji — wejście Rzeczypospolitej do Świętej Ligi (1684), czyli sojuszu Państwa Kościelnego, Wenecji i Austrii. Polska uczestniczyła w walkach na froncie mołdawskim — zdołała zająć pograniczne twierdze, co związało część wojsk tureckich i umożliwiło zwycięstwa Wenecji i Austrii.

Następstwem działań Ligi stał się pokój z Turcją, zawarty już po śmierci Sobieskiego, w Karłowicach (1699). Porta zrzekła się w nim ziem zdobytych na Rzeczypospolitej — Polska odzyskała Kamieniec i ziemie utracone w układzie buczackim. Granicą na powrót stał się Dniestr.

Tak jak odsiecz wiedeńska złamała ofensywną siłę armii tureckiej, tak pokój w Karłowicach rozpoczął zmierzch potęgi politycznej imperium ottomańskiego, przez stulecia zagrażającego Europie

Jan III zmarł w 1696 r. Mimo wszystkich wewnętrznych konfliktów i słabości Rzeczpospolita wzniosła się za jego panowania na wyżyny swoich możliwości. Powstrzymała napór imperium tureckiego na swe ziemie, a w Europie zyskała sobie sławę „przedmurza chrześcijaństwa” i „obrońcy Europy”.

Rację należy chyba przyznać historykowi stwierdzającemu: „Godniejszego Piasta nie mogła Rzeczpospolita wyszukać w 1674 r.”

Podobne prace

Do góry