Ocena brak

OSTATECZNE USTALENIE GRANIC POLSKICH

Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011

1. SPARWA POLSKA NA KONFERENCJI POKOJOWEJ W WARSZAWIE.

A) Przyłączenie do Polski Wlkpolski i Pomorza Wschodniego (bez Gdańska)

B) Utworzenie Wolnego Miasta Gdańsk

C) O przyszłości Górnego śląska, Warmii i Mazur miał rozstrzygnąć plebiscyt

2. 17 stycznia 1919r. po decyzji Traktatu Wersalskiego, oddziały Wojska Polskiego pod dowódctwem gen.Józefa Hallera wkroczyły na Pomorze.

3. WALKA O POŁÓDNIOWĄ GRANICĘ POLSKI.

- objęcie władzyna Śląsku Cieszyńskim przez Radę Narodową Ks.Cieszyńskiego

- porozumienie pomiędzyRadę Narodową, a Czechami, złamanie go przez Czechów

- przyznanie Czechąą Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orędzia przez mocarstwa koalicję, a polska otrzymała 1002km2/142tyś mieszkańców na Śląsku Cieszyńskim

4. Przegrany przez polaków głównie z powodu sprowadzenia 200tyś niemców.

5. POWSTANIE ŚLĄSKIE.

A) I Powstanie Śląskie (sierpień 1919)

Kilkudniowe powstanie, w którym ludność Polska chciała Śląsk przyłączyć do Polski.

B) II Powst. Śląskie (sierpień 1920)

W jego wyniku polacy uzyskali większe uprawnienia na obszarach Plebiscytowych

C) III Powst. Śląskie (maj 1921)

Na jego czele stał W.Konfanty. Polacy niezgadzając się z podziałem Górnego Śląska doprowadzili do kolejnego powstania. W jego wyniku otrzymali większą część spornego terenu.

6. WŁĄCZENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI.

Odbyło się w pażdzierniku 1921.Ostateczne decyzje podziału Górnego Śląska:

- Polska: 29% terytorium plebiscytowego (3225km2), z Katowicami i kopalniami, hutami i fabrykami (okręg przemysłowy);

- Niemcy: 71% terytorium (11121km2).

Podobne prace

Do góry