Ocena brak

Osoby zagraniczne w działalności gospodarczej

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych.

1. Uwagi ogólne

a) Przedsiębiorstwo międzynarodowe w znaczeniu ekonomicznym: prowadzone przez osoby prawne różnej przynależności państwowej lub przez osoby fizyczne o różnym obywatelstwie.

b) Przedsiębiorstwa takie mają z reguły charakter mieszany, występują zazwyczaj jako spółki cywilne lub handlowe, a ich kapitał organ zarządzający i skład osobowy międzynarodowy.

c) Ich statut personalny wyznacza prawo państwa, w którym powstają i funkcjonują -> są one pochodną prawa państwowego, a nie międzynarodowego [Else przedsiębiorstwo międzynarodowe w sensie prawniczym].

d) Przedsiębiorstwami międzynarodowymi w znaczeniu ekonomicznym są przedsiębiorstwa działające na podstawie:

  • ustawy z 14.VI.1991r. o spółkach z udziałem zagranicznym,

  • ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

  • prawa bankowego,

  • ustawy z 6.VII.1982r. o zasadach prowadzenia na terytorium PL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Podobne prace

Do góry