Ocena brak

Osoby uczestniczące w stosunku wekslowym

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Trasatosoba, która ma zapłacić, dostała weksel od wystawcy

Remitent – osoba która otrzymała zapłatę

Wystawca weksla – osoba, która poleca zapłacenie remitentowi przez trasata sumy wekslowej.

Podobne prace

Do góry