Ocena brak

Osoby trzecie, świadkowie, dozorca i wykonawca jako podmioty postępowania egzekucyjnego

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

  1. Biegły - osoba powoływana przez organ egzekucyjny do oznaczenia wartości zajętych ruchomości,

  2. Dozorca - osoba (fizyczna lub prawna) opiekująca się ruchomościami pochodzącymi z egzekucji,

  3. Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna, dokonująca na zlecenie organu egzekucyjnego czynności niewykonane przez zobowiązanego (egzekucja o charakterze niepieniężnym),

  4. Osoba trzecia-podmiot zgłaszający roszczenie do prawa /rzeczy/, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną,

  5. Świadek - w postępowaniu egzekucyjnym występuje wyjątkowo, może nim być tylko osoba pełnoletnia, obecny dla zabezpieczenia interesu zobowiązanego; dla zachowania obiektywizmu i zgodności postępowania z prawem /np. gdy egzekucja odbywa się nocą/.

Do góry