Ocena brak

Osoby prawna

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Osoba prawna to konstrukcja prawna, jednostka organizacyjna zrównana pod względem zdolności z osobami fizycznymi. Może być uczestnikiem stosunków cywilnoprawnych. Osoba prawna to jednostka organizacyjna, która ma osobowość prawną (została ona jej przyznana na mocy przepisów prawnych) np. Skarb Państwa. Osobowość prawna danych jednostek wynika z pewnych ustaw, np. fundacje maja osobowość prawną, gdyż wynika to z ustawy o fundacjach, itp.

Cechy charakterystyczne osób prawnych:

  1. Istnieje odrębność finansowa osób, które ją utworzyły od utworzonej osoby prawnej

  2. Ma wszelkie zdolności: sądową, procesową, zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych

  3. Osoba prawna działa na zewnątrz poprzez swoje organy

  4. Za swoje zobowiązania cywilnoprawne odpowiada własnym majątkiem.

 

Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru prowadzonego przez sądy:

Nie w wszystkie jednostki organizacyjne uzyskują osobowość prawną w momencie wpisu do rejestru, ale uzyskują ją w innym momencie, np. momencie powstania, np. gminy, powiatu.

 

Osoba prawna działa przez swoje organy, ściśle z nią związane, np. spółka funkcjonuje dzięki zarządowi, organami są zazwyczaj osoby fizyczne.

Osoby prawnej nie można pozbawić zdolności prawnej. Każda osoba prawna ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna ma również zdolność sądową i procesową.

Niektórych jednak czynności prawnych osoba prawna nie może wykonywać, np. tych które nie dotyczą ich działalności, np. bank nie może założyć sklepu mięsnego.

Podobne prace

Do góry