Ocena brak

Osoby półwolne

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Wszystkie te osoby, które z przyczyn innych niż wyzwoleńcy mieli ograniczony zakres wolności nazywane były osobami półwolnymi. Byli to: dłużnik , który uległ egzekucji osobistej i dostał się do prywatnego więzienia wierzyciela, osoba wykupiona z niewoli do czasu odpracowania sumy wykupu. Częściej występowały jednak dalsze kategorie osób półwolnych, a mianowicie : oddani w mancipium , oraz koloni (dziś uważani za poprzedników chłopów pańszczyźnianych).

Do góry