Ocena brak

Osoby będące przedsiębiorcami i nie będące przedsiębiorcami

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Kryterium działań może być charakter prowadzonej działalności, charakter ten może mieć znaczenie prawne w różnych dziedzinach, w zależności od charakteru prowadzonej przez niej działalności. W oparciu o to kryterium, osoby prawne można podzielić na:

= osoby gospodarcze o celach zarobkowych

= osoby prawne nie będące przedsiębiorstwem

W świetle K.C osoba prawna jest przedsiębiorcą jeżeli prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza jest zarobkową działalnością wytwórczą,, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie i rozpoznawanie, eksploatacja zasobów naturalnych wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

= osoby prawne będące przedsiębiorcami (spółka zo.o, akcyjna) podlegają wpisowi do rejestracji przedsiębiorców. Osoby prawne które nie prowadzą we własnym imieniu działalności gospodarczej ale zajmują się dziedzinami: ochrona zdrowia, nauka, oświata, kultura, jednostki fundacyjne, stowarzyszenia, szkoły wyższe nie mają na celu działalności zarobkowej

Podobne prace

Do góry