Ocena brak

"OSOBOWOŚCI RODZINNE" DAVID FIELD - Rodzina władzy

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

W kontaktach i innymi bardzo często przejawia surowość a jej członkowie są mało wrażliwi. Rodzice są władczy i nie okazują swoich uczuć, przez co dzieci odnoszą wrażenie, że nikomu na nich nie zależy, lecz znają swoje obowiązki i je wykonują. Rodzina władzy przedkłada zasady ponad stosunki międzyludzkie. Członkowie rodziny odnoszą się do siebie za pośrednictwem reguł postępowania, obowiązków i zadań domowych. Małżonkowie mają podzielone role i poprzez ich wykonywanie okazują sobie miłość.

Dzieci są świadkami konfliktów słownych i surowości między rodzicami. Traktują ich bardziej jak swoich przełożonych niż troskliwych i uczących je opiekunów. Dzieci z takich rodzin opuszczają taką rodzinę trochę wcześniej niż rodzinę związków. Pragną udowodnić, że mogą same o siebie zadbać, i że doskonale poradzą sobie w dorosłym życiu. Często stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi będą układały się całkiem dobrze, pod warunkiem, że żadna ze stron nie będzie się starała poprawiać, przekonywać czy kontrolować drugiej.

Podobne prace

Do góry