Ocena brak

OSOBOWOŚĆ ZINTEGROWANA I PRZYCZYNY JEJ DEZINTEGRACJI

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Osobowość zintegrowana - osobowość w której wewn. Konflikty zostają rozwiązane i opanowane. Jest ona warunkiem ‘normalnego’ udziału w życiu społ. tzn udziału zgodnego z przyjętymi normami i wzorami zachowań .Podst. płaszczyzną kształt. Się osobowości zintegrowanej są: - pełnione role społ.– zajmowane pozycje społ.

Dezintegracja osobowości oznacza rozpad , rozchwianie jednego lub wielu elementów osobowości. Jest ona wyrazem występ. Konfliktów między poszczególnymi elementami osobowości. Źródłem dezintegracji osobowej mogą być występ. Konflikty ról i pozycji społ. oraz sprzeczności między jaźnią subiektywną a odzwierciedloną.

Społeczne przyczyny dezintegracji:

- uczestnictwo w kilku grupach społ. narzucających jednostce rozbieżne role, wzory,

- uczestnictwo w życiu grupy zdezorganizowanej , w której brak wyraźnie określonych kryteriów,

- ocen pozytywnego ideału osobowości,

- rozbieżność między elementami bio- i psychogennymi a wymaganiami roli społ. ,

- rozpad jaźni subiektywnej .

Do góry