Ocena brak

Osobowość społeczna człowieka i jej elementy

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Osobowość społeczna człowieka to zinternalizowana kultura, dynamiczna organizacja idei, postaw, nawyków nadbudowanych nad naturą biologiczną (Szczepański).

Zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech ....... i społ. i kształtowany przez wpływ kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wyobcowana i w których uczestniczy.

Elementy składowe:

1. Biogenne: są przekazywane dziedzicznie wyposażeniem biologicznym (własności anatomiczne, wzrost, budowa organizmu, jego właściwości fizjologiczne, działalność gruczołów).

2. Psychogenne: wyposażenie psychiczne człowieka (pamięć, wola, wyobraźnia, uczucia, inteligencja, spostrzegawczość, temperament, zamiłowania, charakter).

3. Socjogenne:

* kulturowy ideał osobowości

* role społeczne

* jaźń subiektywna

* jaźń odzwierciedlona

Podobne prace

Do góry