Ocena brak

Osobliwości w polityce rolnej w warunkach rynkowych

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Osobliwości w polityce rolnej:

  • prawidłowe rozpoznanie relatywnie wysokich kosztów produkcji oraz przyczyn niskiej wydajności pracy w rolnictwie,

  • zerwanie z subwencjonowaniem rozwoju ogólnogospodarczego kraju, kosztem utrwalania, a nawet pogłębiania nadmiernych różnic w rozwoju cywilizacyjnym wsi,

  • uwzględnienie i poszanowanie właściwych gospodarstwom reakcji przystosowawczych.

Istotną cechą jest także stały interwencjonizm państwowy, występujący w różnej postaci.

Interwencjonizm państwowy na rynku rolnym: interwencja pośrednia.

Podobne prace

Do góry