Ocena brak

Osoba prawna

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.12.2011

Charakterystyka

Definiuje się ją zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Osobowość prawna danej jednostki może wynikać wprost z ustawy bądź z wpisania jej do określonego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy). Osobami prawnymi są: gminy, powiaty, województwa, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, partie polityczne, spółdzielnie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne.

Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry