Ocena brak

Osłonki włókien nerwowych

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Długie wypustki komórek nerwowych, zwykle neuryty, rzadziej dendryty (dendryty komórek pozornie jedno-biegunowych zwojów rdzeniowych), wrkrótce po wyjściu z komórki otaczają się osłonkami; wypustka taka razem ze swymi osłonkami tworzy włókno nerwowe (neurofibra). W zależności od budowy tych osłonek odróżniamy dwa główne typy włókien: włókna rdzenne, czyli białe (neurofibra myelinata), i włókna bez rdzenne, czyli szare (neurofibra amyelinata). Właściwa wypustka komórki nerwowej, stanowiąca w czynności przewodzenia czynny składnik włókna, nosi nazwę cylindra osiowego (cylindraxis)\ jest ona zbudowana z neuroplazmy i neurofibryli i jest pokryta błonką — neurolemą, czyli przedłużeniem neurolemy (błony plazmatycznej) ciała komórki. We włóknach rdzennych cylinder osiowy jest pokryty różnej grubości o-słonką rdzenną, która jest zbudowana z wielu warstw półpłynnej substancji zwanej mieli ną, złożonej z białek i ciał tłuszczowych. We włóknach rdzennych nerwów obwodowych osłonka ta powstaje z nawiniętej wielokrotnie na cylinder osiowy (podwójnej) błonki plazmatycznej komórek osłonkowych (lemocytów), których protoplaz-ma tworzy ponadto zewnętrzną w stosunku do mielinowej osłonkę zawierającą jądro lemocytu. We włóknach rdzennych, znajdujących się w ośrodkowym układzie nerwowym, rdzeniu i mózgowiu, czynność produkowania osłonki mielinowej spełniają komórki oligodendrogleju, czyli gleju skąpowypustkowego (p. dalej). We włóknach rdzennych osłonka mielinowa wraz z lemocytem przerywa się co 50 ^im — 1 mm. W miejscach tych tworzy się tzw. węzeł włókna nerwowego (no-dus neurofibrae). Przestrzeń między dwoma węzłami pokrywa cytoplazma jednego lemocytu. Włókno nerwowe bezrdzenne, czyli szare, jest okryte tylko lemocytami, w których cytoplazmę jest pogrążony cylinder osiowy. Tego typu włókna występują w nerwach węchowych i w układzie nerwowym współczulnym.

Zakończenia nerwowe (terminationes neroo-rum). Zakończenia włókien nerwowych przybierają postać bardzo różną, zależnie od rodzaju narządu, w którym występują, i od spełnianej w nim czynności. W ośrodkowym układzie nerwowym, w którym zakończenia włókien nerwowych doprowadzają bodźce do innych komórek nerwowych, stosunki są proste. Włókno nerwowe (neuryt) dochodzące do drugiej komórki nerwowej traci swą osłonkę rdzenną i jako włókno nagie może się rozgałęziać na powierzchni komórki nerwowej i jej dendrytów, wreszcie na końcach swych najcieńszych gałązek. w miejscu ich zetknięcia się z dendrytem lub powierzchnią ciała komórki, tworzy guziczkowate zgrubienia; są to tzw. złącza czyli synapsy.

Podobne prace

Do góry