Ocena brak

Osłonka pochwowa jądra

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Osłonka pochwowa jądra (tunica uaginalis testis)  warstwą wewnętrzną otaczającą błonę białawą jądra pokrywa większą część jądra i najądrza jako blaszka trzewna (lamina uisceralis) ściśle zrośnięta z błoną białawą, zaś jako blaszka ścienna (lamina parielalis) wyścieła powierzchnię wewnętrzną jamy worka mosznowego. Między obu blaszkami znajduje się włosowata szczelina, jama surowicza moszny (cavum Kerosum scroti), a przejście jednej blaszki w drugą tworzy rodzaj krezki jądra (nu-sorchium), przez którą do jądra i najądrza dochodzą naczynia i nerwy. Stosunki te uwzględniliśmy przy omawianiu budowy jądra (str. 239). Od dolnego końca jądra w miejscu, gdzie ono nie ma osłonki surowiczej dochodzi krótkie pasmo łącznotkankowe zawierające gładkie komórki mięśniowe. Pasmo to dochodzi do dna worka mosznowego i łączy wszystkie osłonki z sobą i z jądrem; nosi ono nazwę więzadła mosznowego (ligamentum sćrotale), jest zaś pozostałością zarodkowego jądrowodu. W łącznotkan-kowej warstwie blaszki ściennej osłonki pochwowej jądra znajdują się pasma mięśniówki gładkiej, które są częścią tzw. dźwigacza wewnętrznego (m. cremaster internus).

Jama surowicza moszny sięga ku górze  nieznacznie tylko powyżej jądra (0.5—1 cm) i blaszka ścienna tworzy tu u góry małe stożkowate uwypuklenie wierzchołkiem skierowane ku górze; od szczytu tego stożka biegnie czasem dalej przez powrózek nasienny pasmo łącznotkankowe zawierające niekiedy małe jamki surowicze. Pasmo to jest pozostałością niezupełnie zanikłej części wyrostka pochwowego otrzewnej (uestigium processus uaginalis peritonei). Jeżeli pasmo to zachowuje się jako drożny przewód łączący jamę otrzewnej z jamą surowiczą moszny, jeżeli więc wyrostek pochwowy otrzewnej jest zachowany, wtenczas przez przewód ten mogą się przedostawać trzewa i układać obok jądra (przepukliny pachwinowe wrodzone).

Podobne prace

Do góry