Ocena brak

Osłonice

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Osłonice są małymi, prymitywnymi morskimi zwierzętami. Większość to gatunki osiadłe, mają­ce workowate ciało, zaopatrzone w otwory, przez które przepływa woda do i na zewnątrz ciała. Nie są segmentowane i są otoczone grubym płaszczem, zwanym tuniką, który często jest śliski i ochrania zwierzę przed uderzeniami fal. Tunika może być również szorstka, skórzasta lub pomarszczona. Jej barwa jest zależna od gatunku i może być rozma­ita - czerwona, żółta, może być przezroczysta lub nie i wtedy zwierzę wygląda tak, jakby było otoczo­ne plastikiem. Większość osłonie prowadzi kolonij­ny tryb życia, osobniki są przyczepione do skał i prowadzą osiadły tryb życia. Czasami niektóre gatunki posiadają wytwory przypominające korze­nie roślin, za pomocą których lepiej przytwierdza­ją się do podłoża.
Kształt ciała osłonie i ich budowa dobrzeje przy­stosowują do odfiltrowywania z wody cząstek orga­nicznych, którymi się żywią. W górnej części płasz­cza znajdują się dwa otwory - syfon wpustowy, którym do ciała wpływa woda z pokarmem i tle­nem oraz syfon wypustowy, którędy jest usuwana odfiltrowana woda wraz z metabolitami. Dostająca się przez syfon wpustowy woda przechodzi do gar­dzieli, skąd przez szczeliny skrzelowe, po oddaniu tlenu, przepływa do jamy okołoskrzelowej i klo­aki, uchodząc syfonem wypustowym na zewnątrz. Filtrowanie pokarmu dokonuje się w gardzieli, a zebrany pokarm specjalną rynienką, zwaną endostylem, przesuwa się do przełyku. Podrażniona osłonica kurczy płaszcz i w ten sposób wyciska wodę równocześnie przez dwa syfony.
Większość osłonie to zwierzęta hermafrodytyczne. Jaja mogą być zapłodnione we wnętrzu ciała, również tam przebiega początkowy rozwój zarodków. Embriony stają się ruchliwymi, zaopa­trzonymi w ogonek, larwami, które po pewnym czasie osiadają i przekształcają się w formy do­rosłe. Osłonice mogą również rozmnażać się bez­płciowo, drogą pączkowania, co często prowadzi do powstania kolonii.

Osłonice należą do typu Chordata i są podtypem Tunicata. Jest ich około 2100 gatunków, wśród nich: Halocynthia papillosa

Podobne prace

Do góry