Ocena brak

OSLO RAPORT

Autor /emil Dodano /28.02.2011

Nazwa nadana dwóm listom do­starczonym w listopadzie 1939 r. do biura brytyjskiego attache mor­skiego w Oslo (Norwegia), zawie­rającym wiele szczegółowych in­formacji na temat niemieckich ba­dań nad nowoczesnymi typami broni (m.in pociskami i rakietami *V, *radarem, zapalnikami zbliże­niowymi.).

Tożsamość autora li­stów ujawnił dopiero w 1989 r. bry­tyjski naukowiec R.V. Jones, który w czasie wojny badał te dokumen­ty. Był nim Hans Ferdinand Mayer, naukowiec zatrudniony w zakła­dach Siemensa, przeciwnik nazi-mu.

W 1943 r. za swoje przekona­nia został zesłany do obozu kon­centracyjnego w Dachau. Przeżył wojnę i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął pracę na Cornell University.

Podobne prace

Do góry