Ocena brak

Oskrzela płatowe

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Oskrzela płatowe (bronchi lobares). Jak wyżej wspomniano odróżniamy trzv oskrzela płatowe po stronie prawej i dwa po stronic lewej odpowiednio do zwykle występującej liczby płatów płucnych.

Według wielu autorów dolne płaty stanowią najstarsze części płuc, płaty pierwotne; dlatego też zaopatrujące je oskrzele, począwszy od rozdwojenia tchawicy aż do miejsca podziału oskrzela płatowego dolnego na jego odgałęzienia skierowane ku przeponie, zwane jest oskrzelem pierwotnym lub pniem oskrzelowym. Oba oskrzela pierwotne leżą w płucach ekscentrycznie; kierując się nieco bocznie z góry ku dołowi i z przodu ku tyłowi biegną one linią łukowatą, wklęsłą przyśrodkowo odpowiednio do położenia serca, które obejmują w kształcie litery O. Płaty, górny i środkowy, według tych autorów, powstają dopiero u ssaków, byłyby to więc piaty wtórne, a zaopatrujące je oskrzela — oskrzela wtórne.

Podobne prace

Do góry