Ocena brak

Osklepek opłucnej

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Osklepek opłucnej (cupula pleurae). Górna część ściennego worka opłucnej, który obustronnie wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej i wnika w obręb szyi, nosi nazwę os klepka lub sklepienia opłucnej. W nim leży szczyt płuca wytwarzając jak gdyby odlew osklepka i wypełniając go całkowicie zarówno podczas wdechu, jak i wydechu; od szczytu płuca oddziela go tylko szczelina jamy opłucnej. W osklepku opłucna żebrowa przechodzi w opłucną śródpiersiową. Z powodu skośnego położenia otworu górnego klatki piersiowej wierzchołek osklepka, który z tyłu odpowiada głowie 1 żebra, z przodu wystaje o kilka centymetrów nad otworem górnym klatki piersiowej w zależności od położenia 1żebra podczas wdechu i wydechu. Z zewnątrz ochraniają osklepek mięśnie pochyłe.

Osklepek umocowany jest połączeniem opłucnej (jej tkanki podsurowiczej  odpo-wiadającej powięzi wewnątrzpiersiowej) z okostną powierzchni wewnętrznej 1 żebra, jak również włóknistymi pasmami więzadlowymi; z pasm tych bardziej regularnie przebiegają: więzadło kręgowo-opłucnowc (lig. rertebropleurale) i więzadło ż e b r o w o - o p ł u c n o w c (lig. cos topieurale). Pierwsze z nich biegnie od wyrostka poprzecznego ostatniego kręgu szyjnego do najwyższego punktu osklepka. Drugie, więzadło żebrowo-opłucnowe odchodzi od szyjki pierwszego żebra i przyczepia się częściowo do opłucnej, częściowo zaś, przylegając do niej i krzyżując następnie krzywiznę 1 żebra, również na 1 żebrze w bocznej części jego wklęsłości. Oba te więzadia napinają osklepek, podobnie jak 111. pochyły najmniejszy. Również naczynia krwionośne połączone tkanką łączną okołonaczyniową z osklepkiem umocowują go. Oprócz tętnicy i żyły podobojczykowej odgrywa tu rolę tętnica międzyżebrowa najwyższa, która łukowato przebiega nad najwyższym punktem osklepka, jak również tętnica piersiowa wewnętrzna i tętnica kręgowa. Mięśnie, naczynia i nerwy swymi osłonkami łączno-tkankowymi wspólnie z więzadłami wzmacniają cienką błonę osklepka opłucnej.

Podobne prace

Do góry