Ocena brak

OSIKA

Autor /taylor Dodano /07.03.2013

OSIKA, topo la osika (Populus trcmula) __drzewo z rodziny wierzbowatych (Solicaceae),występujące dość nielicznie jako domieszka wlasach liściastych lub borach sosnowych; wzrostna wysokość bardzo szybki, trwający do 50—£0roku życia; osiąga do 30 m wysokoii; żyje prawicdo około 120 lat. Zaczyna owocować wwieku kilku lub kilkunastu lat; z powodu lekkościnasion często obsiewa nawet odległe zrębyi pożarzyska. Wymagania siedliskowe skromne;najbardziej lubi lasy podmokłe i liściaste;występuje w całej Polsce, na niżu i w górach;częsta w zadrzewieni ach przyzagrodowych, śródpolnychi nadrzecznych. Drewno miękkie, bardzolekkie i trwałe na powietrzu; nadaje siębardzo dobrze na surowiec celulozowy, zapałczanyi skrzynkowy, a w gospodarstwie wiejskim— do wyrobu sztachet, gontów, gnojnic itp.

Podobne prace

Do góry