Ocena brak

Osiągnięcia w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych - Współpraca ze szkołami

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  • Utworzenie punktów konsultacyjnych dla rodziców, nauczycieli i dzieci w przedszkolach oraz szkołach na terenie objętym działaniami poradni.

  • Powoływanie grup wsparcia dla pedagogów, logopedów, psychologów w szkołach.

  • Udział pracowników pedagogicznych poradni w roli ekspertów w sprawdzianach po szkole podstawowej i egzaminach gimnazjalnych.

  • Tworzenie autorskich programów psychoedukacyjnych.

Do góry