Ocena brak

Osiągnięcia w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych - Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  • Zwiększanie liczby aktywnych form pracy w środowisku lokalnym (organizowanie i uczestnictwo w programach i akcjach profilaktycznych, interwencje kryzysowe, praca z grupami ryzyka, organizowanie grup wsparcia dla osób z określonymi potrzebami) oraz rozszerzanie zakresu oddziaływań doradczo-konsultacyjnych.

  • Podejmowanie przez pracowników poradnictwa kompleksowych działań integrujących miejscową społeczność i pozwalających na organizowanie pomocy w sposób systemowy.

  • Organizowanie dni otwartych poradni (np.: Sobota i Niedziela Logopedyczna).

  • Udział pracowników poradni w organizowaniu konferencji, konkursów, festynów i innych z zakresu profilaktyki na terenach powiatów, a także turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i rodziców.

  • Inicjowanie szerokiego wachlarza działań mających charakter wczesnej interwencji i szybkiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  • Rozszerzenie diagnozy o konsultacje i badania w zakresie integracji sensorycznej.

  • Uczestnictwo w tworzeniu regionalnych Oddziałów Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

  • Uruchomienie „Punktów Informacji Zawodowej” i „Punktów Porad Wychowawczych” dla rodziców

  • Poprawa wizerunku poradni poprzez intensyfikację działań w środowiskach lokalnych, promocję i współpracę z różnymi instytucjami, udział pracowników w programach radiowych i telewizyjnych w roli ekspertów oraz nagrywanie cyklicznych programów na określone tematy (np. „Stres, jak sobie z nim radzić).

  • Zlecanie, przez niektóre starostwa, specjalistom poradni dodatkowo finansowanych prac związanych z rozpoznawaniem potrzeb społeczności lokalnych, co świadczy o docenianiu ich fachowości.

Do góry