Ocena brak

Osiągnięcia w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych - Współpraca z samorządem lokalnym

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  • Współpraca z organami prowadzącymi w badaniu preferencji uczniów gimnazjów w zakresie potrzeb edukacyjnych i uczestniczenie w planowaniu powiatowej sieci szkół ponadgimnazjalnych w r. szk. 2005/2006.

  • Systematyczne uczestnictwo dyrektorów poradni w sesjach samorządowych, co stwarza możliwość wyrażania opinii oraz zgłaszania inicjatyw ważnych z punktu widzenia realizacji zadań poradni (dotyczy to przede wszystkim zagadnień związanych z budowaniem programów profilaktyki środowiskowej).

Do góry