Ocena brak

Osiągnięcia w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych - Opracowanie materiałów metodycznych i edukacyjnych

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  • Przygotowanie podręczników do pracy terapeutycznej, materiałów edukacyjnych dla szkół, materiałów informacyjno-instruktażowych o różnorodnej problematyce (np. logopedycznej) dla rodziców, nauczycieli oraz w ramach promocji folderów dotyczących działalności poradni, a także innych publikacji.

  • Opracowanie materiałów edukacyjnych załączanych do opinii i orzeczeń.

  • Urozmaicanie form usług poradni m. in. z wykorzystaniem Internetu - udostępnianie materiałów, udzielanie porad drogą elektroniczną.

  • Redagowanie kwartalnika Poradnik Psychologiczno-Pedagogiczny, udział w wydawaniu „Biuletynów” i „Poradników psychologiczno-pedagogicznych”.

Podobne prace

Do góry