Ocena brak

Osiągnięcia w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych - Inne

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  • Coraz częstsze nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez udział w różnych międzynarodowych projektach, programach i konferencjach.

  • Systematyczne zwiększanie się aktywności pracowników w doskonaleniu własnego warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach w celu poprawienia jakości i efektywności udzielanej pomocy, a tym samym podniesienia jakości pracy poradni.

  • Stały wzrost zainteresowania rodziców i młodzieży usługami oferowanymi przez poradnie.

Podobne prace

Do góry