Ocena brak

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przez działalność lodowców górskich

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

a) U - kształtne doliny - doliny, które swoim przekrojem przypominają literę U, są dość głębokie i strome.

b) kocioł lodowcowy - (cyrk lodowcowy, kar), półkuliste lub wydłużone obniżenie otoczone z trzech stron stromymi ścianami skalnymi, opadające ku dolinie lodowcowej progiem skalnym. Powstaje w obszarze pola firnowego w wyniku erozji lodowcowej.

c) wały moren bocznych - wały usypane z ostrokrawędzistych okruchów skalnych po obydwu stronach jeziora lodowcowego

d) terasy rzeczne - płaskie stopnie w dolinie rzecznej, ciągnące się wzdłuż doliny na znacznej przestrzeni, powstają w wyniku erozji rzecznej, są fragmentami dawnego rozciętego przez rzekę dna doliny (np. wskutek obniżenia się jej podstawy erozyjnej). Terasy rzeczne mają swoje rodzaje: skaliste, akumulacyjne i skalisto-osadowe.

Podobne prace

Do góry