Ocena brak

Orzekanie o konstytucyjności aktów podustawowych

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Akty podustawowe podlegają kontroli w zakresie zgodności z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. O konstytucyjności tych aktów Trybunał orzeka w składzie 3 sędziów, w oparciu o te same kryteria co w przypadku aktów ustawowych.

Podobne prace

Do góry