Ocena brak

Orzecznictwo psychologiczne

Autor /bysiek Dodano /08.01.2013

orzecznictwo psychologiczne; na podstawie przeprowadzanych wcześ­niej badań psychologicznych wydawa­nie opinii orzekającej o aktualnym poziomie rozwoju umysłowego i ewen­tualnych cechach rozwoju emocjonal­nego, społecznego, psychoruchowego badanej osoby. O. p. wydawane jest do wykorzystania w różnych celach, m. in. dla opracowania programu re­habilitacji, przy kierowaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do różne­go typu szkół, przy kierowaniu do pracy i dla celów ekspertyzy sądo­wej.

Podobne prace

Do góry