Ocena brak

Orzecznictwa w procesie administrowania (rola)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Znaczenie orzecznictwa dla administracji można rozpatrywać w dwojakim aspekcie:

1) Należy ocenić znaczenie orzecznictwa organów administracji publicznej w indywidualnych sprawach dla rozstrzygnięcia spraw podobnych,

2) Znaczenie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego dla praktyki orzeczniczej administracji publicznej.

Zarówno orzeczenia organów administracji, jak i orzeczenia sądowe nie są źródłami prawa administracyjnego, nie tworzą one prawa. Orzecznictwo administracyjne i sądowe ma jednak znaczenie dla wykładni przepisów prawa administracyjnego i stosowania tych przepisów w praktyce administracyjnej. Orzeczenia NSA dotyczą konkretnych spraw. Ocena prawna wyrażona w orzeczeniu sądu administracyjnego wiąże ten sąd oraz organ administracyjny w danej sprawie. Nie jest ona wiążąca przy rozpatrywaniu spraw podobnych. Jednakże pozycja NSA powoduje, że organy administracyjne stosują wykładnie przepisów prawa przyjętą przez sąd administracyjny.

W przypadku zastosowania innej wykładni organ administracyjny musi się liczyć z tym, że jego decyzja w przypadku jej zaskarżenia do NSA zostanie przez ten sąd uchylona. Uchwały Sądu Najwyższego wiążą tylko NSA, ale wpływają również na orzecznictwo organów administracyjnych, których rozstrzygnięcia mogą być poddane kontroli sądu administracyjnego.

Podobne prace

Do góry