Ocena brak

Orzeczenia wydawane w sprawienie ważności decyzji

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a w przypadku decyzji wydanych przez Ministra i Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ten organ. Orzeczenie jest wydawane w formie decyzji pozytywnej, bądź odmownej.

Podobne prace

Do góry