Ocena brak

Orzeczenia sądowe i ich podział

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Proces cywilny składa się z szeregu czynności procesowych oraz aktów decyzyjnych sądu których podstawowym zadaniem jest doprowadzenie do merytorycznego rozstrzygnięcia rozpoznawanej przez sąd sprawy cywilnej. Do najbardziej istotnych czynności procesowych sądu należą czynności orzekania.

Zgodnie z KPC czynności procesowe mające charakter aktów decyzyjnych dzielą się na:

1. Zarządzenia,

2. Orzeczenia:

-wyroki,

-zrównane mocą z wyrokiem nakazu zapłaty,

-postanowienia,

-uchwały,

-wpis do księgi wieczystej

Rodzaje wyroków.

Ze względu na skutki, jakie wyroki wywołują w sferze prawa materialnego, wyroki dzielimy na:

- wyroki deklaratywne (dyspozytywne),

- wyroki konstytutywne (prawotwórcze),

Wyroki deklaratywne nie kreują w swej treści żadnych zmian w istniejącym stanie prawnym, a jedynie potwierdzają jego istnienie,

Wyroki konstytutywne dokonują zmian w dotychczas istniejącym stanie prawnym poprzez ustanowienie, zniesienie lub zmianę prawa lub określonego stosunku prawnego,

Ze względu na zakres rozstrzygania KPC wyróżnia następujące wyroki:

-wyrok wstępny, .

-wyrok częściowy,

-wyrok końcowy,

-wyrok uzupelniający,

-wyrok łączny, .

-wyrok zaoczny (bez udziału strony),

Podobne prace

Do góry