Ocena brak

Orzeczenia organu odwoławczego

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Organ II instancji może wydać decyzję, w której: utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy, albo umarza postępowanie odwoławcze.

Podobne prace

Do góry