Ocena brak

Orientacja na rynek

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Szybko zmieniające się warunki otoczenia muszą znajdować swoje odbicie w rachunku kosztów i wyniku. Controlling powinien zwracać uwagę na zapewnienie wymagań poszczególnych produktów - od konstrukcji przez produkcję, na sprzedaży kończąc.

Przedsiębiorstwo może odnosić sukcesy, jeśli jego działanie jest nastawione na rynek.

Aby wprowadzić do praktyki orientację rynkową należy określić związki między sferą badawczą i rozwojową oraz marketingiem i sprzedażą. Funkcje, jakich klient wymaga i oczekuje od produktu powinny też być przez tego klienta opłacone, po to by mogło ono wygospodarować zysk.

Jeśli koszt wartości funkcji określonego produktu, który musi być pokryty przez klienta, nie jest przez tego klienta akceptowany, to trzeba z tej funkcji zrezygnować.

Przy pomocy bezpośredniej konfrontacji z rynkiem oraz konkurencją, przedsiębiorstwo uzyskuje możliwości bieżącego testowania oraz poprawiania stopnia konkurencyjności własnych procesów i produktów.

Do góry