Ocena brak

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Autor /Gawel Dodano /09.09.2011

Orientacja ta obejmuje kilka kierunków, wszystkie jednak nawiązują do fenomenologii, filozofii egzystencjalnej i personalizmu. Istotę człowieka określają fenomeny świadomości. Poznanie psychiki człowieka jest możliwe tylko przez poznanie subiektywnego świata jednostki, przez odkrywanie subiektywnych znaczeń.

Zdrowie jest przez reprezentantów tej orientacji różnie rozumiane i kon­kretyzowane. Wszystkie koncepcje mają jednak charakter postulatywny. Zdrowie psychiczne - to założony ideał człowieka, do którego ludzie powinni dążyć; ideał ów zakłada zdolność do rozwoju i realizacji własnych potenc­jałów - czyli samorealizacji. Zdrowie wiąże się przede wszystkim z funkcjami Ja i samorealizującego się podmiotu.

Do góry