Ocena brak

Organy zewnętrznej kontroli administracji - kontrola parlamentarna i finansowa

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Administracja XIX w znalazła się pod kontrolą nie tylko sądów administracyjnych(kontrola wewn) lecz również pod kontrolą parlamentarną i finansową( kontrola zewn)

Kontrola parlamentarna- parlamenty miały prawo kontrolowania administracji poprzez prawo pociągania zwierzchników administracji do odpowiedzialności konstytucyjnej i politycznej. Parlamenty kontrolowały też administrację w sposób bardziej bieżący i bezpośredni poprzez uchwalanie budżetów ,zgłaszanie interpolacji i zapytań do rządu.

Podobne prace

Do góry