Ocena brak

Organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

  1. samorządowe kolegia odwoławcze-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego,

  2. właściwi ministrowie-w stosunku do wojewodów,

  3. organy nadrzędne lub ministrowie-w stosunku do organów administracji publicznej innych niż punkt 1 i 2,

  4. w stosunku do organów organizacji społecznych-odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji.

Podobne prace

Do góry