Ocena brak

Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne.

Organy administracji specjalnej zajmują się tylko oznaczonym działem spraw, podobnie jak to czyni minister na szczeblu centralnym. Organami administracji specjalnej są np. izby skarbowe i urzędy skarbowe, do których należy zarządzanie finansami państwa.

Podobne prace

Do góry